ซุ้มเพชรมารวย ฟาร์มไก่ชนที่มีการเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน เรามีโรงเรือนและแยกไก่ตามสายพันธุ์
เข้ามาแล้วแวะมาที่่ ศาลไก่กันเลยครับ


มาดูบรรยากาศภายในฟาร์มกันเลยครับ


บรรยกาศภายในฟาร์ม ด้วยฟาร์มที่ได้มาตรฐาน


มีความเป็นมาตรฐานและเป็นระเบียบ


อีกมุมของฟาร์ม


ฟาร์มของเรามีการคัดแยกแม่ไก่ออกเป็นสัดส่วน


บรรยกาศภายในฟาร์ม ดูกันต่อเลยครับ


มีการกั้นเป็นสัดส่วนในการผสมพันธุ์ของพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์


ไก่หนุ่มที่ปล่อยเลี้ยงภายในฟาร์ม


มุมสังเวียน-เอาไว้ซ้อมกันในฟาร์ม


ลูกไก่ อายุ 2-3 เดือน คู่ละ 2,000 บาท